INSTALLERAR - FÖRENKLAR - FÖRBÄTTRAR

Vi har utfört elinstallationer sedan 1969 med bred kompetens.

El-Byggen i Stockholm AB grundades 1969 och har sedan dess utfört elinstallationer, service och jour inom kontorsfastigheter, butiker, restauranger, bostäder och industrier. Vi är en komplett leverantör som erbjuder totallösningar från projektering till färdig anläggning inom kraft, belysning, och tele/data.

Läs mer

Våra Tjänster

Vi utför allt inom kraft, belysning och tele/datainstallationer och uppfyller de höga kvalitetskrav som våra kunder ställer. Självklart är vi behöriga för alla typer av elarbeten. Via samarbetspartners kan vi även erbjuda inbrottslarm, passersystem, brandlarm med mera.

Installation

Vi utför allt inom kraft, belysning och tele/datainstallationer och uppfyller de höga kvalitetskrav som våra kunder ställer. Självklart är vi behöriga för alla typer av elarbeten. Via samarbetspartners kan vi även erbjuda inbrottslarm, passersystem, brandlarm med mera.

Läs mer om installationer

Service & Underhåll

Vår serviceavdelning hjälper er med och underhåll av era elanläggningar. Vi tecknar även service- och underhållsavtal med våra kunder så att kunden uppfyller de regler om egenkontroll och ansvar för sin anläggning som alla anläggningsinnehavare ska uppfylla, från lägenhet till industri.

Läs mer om Service & Underhåll

Smarta lösningar

Energieffektivisering

Belysning står för en stor del av en fastighets årliga kostnad i energianvändning. Ca 25 % av den totala energiförbrukningen går till belysning och är den enskilt största förbrukaren av el i en fastighet. Idag använder vi LED teknik och styrning för att minimera kostanden och få en effektiv och bra belysning till användaren. Men det gäller nyproduktion, i skolor, kontor, garage, industrier och andra typer av fastigheter så räknar man att ca 80 % av dessa byggnader har belysning som är äldre än 15 år. Att byta till ny belysning i dessa är en ganska stor investering men den betalar sig oerhört fort och trots att initialinvesteringen endast står för runt 10 % av kostnaden under en belysningsanläggnings livslängd, läggs fokus huvudsakligen på investeringstillfället. Liten notis läggs vid det faktum att så stor del som 90 % av kostnaderna utgörs av drift och underhåll.

Laddsystem

Antalet laddbara bilar ökar snabbt och allt fler behöver tillgång till säkra laddstationer både hemma, på arbetet och på resan. Behovet är därför stort att utöka antalet laddpunkter i hela landet.
Laddbara fordon blir allt vanligare. Antalet el-och ladd hybridbilar växer snabbt och nu finns det totalt över 48.000 fordon i Sverige. Med det nya skattesystemet på bilar (bonus/malus) som gynnar el- och ladd hybridbilar och kommer marknaden öka markant det närmaste året och prognosen säger ca 200.000 el- och ladd hybridbilar inom 3 år.

Solenergi

Alla vet att vi måste minska beroendet av fossila bränslen och i mycket större utsträckning använda sol, vind och vatten som energikällor. De flesta har insett att det är nödvändigt att ställa om till förnybara energikällor för att minska miljöförstörelse, förbättra hälsoaspekterna och stoppa den globala uppvärmningen. Fördelen med förnybar energi är just att den är förnybar. Den tar inte slut och den orsakar inga utsläpp eller farliga restprodukter.

Kompletta lösningar, från projektering till färdig anläggning.

Med hjälp av välutbildade och serviceinriktade montörer och samarbetspartners genomför vi installationer med omsorg och hög kvalitet. Vi använder enbart material av högsta standard, noga utvalt i samråd med våra kunder för att uppfylla deras önskemål om funktionalitet och utseende. Självklart strävar vi också alltid efter energieffektiva och miljövänliga lösningar. När vi avslutar ett projekt lämnar vi alltid en komplett anläggning som är avprovad, kontrollmätt och väldokumenterad. Vi lämnar garanti på levererat material och utfört arbete.

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som stöttar sina medlemmar i deras vardag och jobbar för deras framtid.
Installatörsföretagen representerar över 3 600 medlemsföretag med runt 50 000 medarbetare
Barncancerfonden är den organisation som allmänheten har högst förtroende för i den ideella branschen. Det står vi ödmjuka inför, genom att aldrig sluta arbeta uthålligt och envist för att alla cancersjuka barn ska överleva.

SÄG HEJ

Kontakta Oss

Vi finns här för att svara på dina frågor, allt från installation till hjälp med specifika produktfrågor. Vi är tillgängliga vardagar mellan kl. 07.00 – 16.00.

Tel: 08-445 95 60
Mejl: info@elbyggen.se

Kontakta Oss